F Z WEB & FOTO & GRAFIKA & SERVIS PC WEB  L DOVKA
© Zdeněk Fritz 2012
Web

Cookies

   Z nařízení EU a směrnice GDPR oznamuji, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Cookies   jsou   textové   soubory,   které   identifikují   váš   počítač   pro   náš   server.   Cookies   neidentifikují   uživatele,   pouze   počítač. Mnoho stránek cookies zasílá při každé návštěvě kvůli sledování jejich počtu. Cookies   samy   o   sobě   neuchovají   Vaši   e-mailovou   adresu   nebo   jiné   osobní   údaje,   pokud   se   nám   tyto   informace   nerozhodnete poskytnout sami, například při registraci na našich webových stránkách. Výňatek ze smluvních podmínek Google Analytic Tyto   stránky   používají   službu   Google   Analytics,   poskytovanou   společností   Google,   Inc.   (dále   jen   „Google“).   Služba   Google Analytics   používá   souborů   „cookies“,   které   jsou   textovými   soubory   ukládanými   do   vašeho   počítače   umožňující   analýzu způsobu   užívání   této   stránky   jejími   uživateli.   Informace   vygenerované   souborem   cookie   o   užívání   stránky   (včetně   vaší   IP adresy)   bude   společností   Google   přenesen   a   uložen   na   serverech   ve   Spojených   státech.   Google   bude   užívat   těchto   informací pro   účely   vyhodnocování   užívání   stránky   a   vytváření   zpráv   o   její   aktivitě,   určených   pro   její   provozovatele,   a   pro   poskytování dalších   služeb   týkajících   se   činností   na   stránce   a   užívání   internetu   vůbec.   Google   může   také   poskytnout   tyto   informace   třetím osobám,   bude-li   to   požadováno   zákonem   nebo   budu-li   takovéto   třetí   osoby   zpracovávat   tyto   informace   pro   Google.   Google nebude   spojovat   vaší   IP   adresu   s   jakýmikoli   jinými   daty,   která   má   k   dispozici.   Můžete   odmítnout   používání   souborů   cookies volbou   v   příslušném   nastavení   ve   vašem   prohlížeči,   avšak   uvědomte   si,   že   jestliže   tak   učiníte,   tak   nebudete   schopni   plně využívat   veškeré   funkce   této   stránky.   Používáním   této   stránky   souhlasíte   se   zpracováváním   údajů   o   vás   společností   Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Pokud   chcete   odstranit   ze   svého   prohlížeče   tyto   služby   obecně,   tedy   i   na   jiných   webových   stránkách   používající   cookies, instalujte do svého prohlížeče doplněk, který tuto službu potlačí. Odkaz je zde Podrobnější informace získáte zde